Proje Hakkında

"İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması İçin Teknik Yardım

Projenin Adı: "İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması İçin Teknik Yardım

Genel Hedef: "İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslına ilişkin müktesebata uyum sağlamak için bütün hukuki ve idari tedbirlerin zamanlamasını da içeren detaylı bir stratejinin Avrupa Komisyonu'na sunulması.

Özel Hedef: "İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslına ilişkin müktesebata uyum sağlamak için gereken bütün hukuki ve idari tedbirleri açıkça ortaya koyan kapsamlı bir eylem planının Türkiye'nin Baş Müzakerecisi’ ne sunulması.

Faydalanıcı: Avrupa Birliği Bakanlığı (ABB)

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 17.09.2014 – 16.09.2016 (24 ay)

Paydaşlar: “Başbakanlık”, “İçişleri Bakanlığı”, “Ekonomi Bakanlığı”, “Milli Eğitim Bakanlığı”, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”, “Sağlık Bakanlığı”, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”, “Kültür ve Turizm Bakanlığı”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı”, “Adalet Bakanlığı”, “Maliye Bakanlığı”, “Ulaşım, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı”, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı”, “Kalkınma Bakanlığı”, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”, “Mesleki Yeterlilikler Kurumu”, ve “Yükseköğretim Kurumu”.

Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Proje Sonuç Alanları

Sonuç 1

  • Bu sonuç alanının amacı, Türkiye’deki bütün hukuki ve idari uygulamaların Hizmetler Direktifinin hükümleriyle uyum sağlaması için, ilgili taslak kanunu da içeren bir eylem planı hazırlanmasıdır. Bu bağlamda Danışman firma, Hizmetler Direktifinin kapsamında yer alan bütün hizmet faaliyetlerini ve ilgili ulusal mevzuatı belirleyerek bunların analizini yapacaktır. AB mevzuatı ile Türkiye’nin ulusal mevzuatı arasındaki boşluklar belirlendikten sonra, hizmet sunumuna ilişkin temel ilkeleri düzenleyen ve idari basitleştirme tedbirleri oluşturan bir taslak yatay kanun hazırlanacaktır. Bu kapsamda, Türkiye’de Tek Temas Noktası/Noktaları oluşturulmasına ilişkin olarak bir de eylem planı hazırlanacaktır. 
  • Geliştirilen Eylem Planında, Danışman firma tarafından yürütülecek olan ihtiyaç analizinden faydalanılacaktır. Söz konusu analiz, paydaşların kurumsal kapasitesi ve insan kaynakları kapasitesi ile birlikte eylem planının uygulanması için gerekli olan teknik destek, teknoloji ve yatırım ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilecektir.

Sonuç 2

  • Bu sonuç alanının amacı ise, mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin olarak, işleyen bir tanıma sisteminin oluşturulması için, ilgili taslak kanunu da içeren bir eylem planı hazırlanmasıdır. Bu çerçevede Danışman firma, Türkiye’deki düzenlenmemiş meslekleri düzenlemeye yönelik bir yol haritası oluşturmanın yanında bir de düzenlenmiş mesleklere ilişkin envanter hazırlayacaktır. Ayrıca, AB mevzuatı ile aralarındaki boşluğun belirlenmesi amacıyla ulusal mevzuat ve idari çerçeve de Danışman firma tarafından incelenecektir. Bu çalışmanın ardından belirlenen boşluklar doğrultusunda, AB müktesebatının uyumlaştırılmasında karşılaşılacak ihtiyaçlara yönelik bir eylem planı hazırlanacaktır. Bu eylem planı, Ulusal Temas Noktasının tasarlanmasına ilişkin bir eylem planını da içerecektir. Yine söz konusu eylem planı dâhilinde bir de “Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanınmasına İlişkin Kanun" taslağı yer alacaktır. 
  • Geliştirilen Eylem Planında, Danışman firma tarafından yürütülecek olan ihtiyaç analizinden faydalanılacaktır. Söz konusu analiz, paydaşların kurumsal kapasitesi ve insan kaynakları kapasitesi ile birlikte eylem planının uygulanması için gerekli olan teknik destek, teknoloji ve yatırım ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilecektir.